Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 Số 1325/LĐTBXH-VP Tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 9. HĐND tỉnh khóa IX 28.06.2018 Chi tiết
2 Số 119/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) 11.07.2018 Chi tiết
3 Số: 68/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 15.05.2018 Chi tiết
4 Luật số: 10/2017/QH14 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 26.06.2017 Chi tiết
5 Số 1368/LĐTBXH-NCC Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh 03.07.2018 Chi tiết
6 Số: /QĐ-BTP (dự thảo 2018) Dự thảo Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp 01.01.2018 Chi tiết
7 104/2016/QH13 Luật tiếp cận Thông tin 06.04.2014 Chi tiết
8 Nghị định số 13/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. 23.01.2018 Chi tiết
9 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 20.06.2017 Chi tiết
10 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 20.06.2017 Chi tiết