Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 96/KH-UBND Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16.05.2018 Chi tiết
2 QĐ số 42/QĐ-CTN Quyết dịnh số 42/QĐ-CTN ngày 11/1/2018 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước " BÀ m Việt Nam Anh hùng" 11.01.2018 Chi tiết
3 QĐ số 43/QĐ-CTN Quyết định số 43/QĐ ngày 11/01/2018 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" 11.01.2018 Chi tiết
4 QĐ số 1535/QĐ-CTN Quyết định 1535/QĐ-CTN ngày 31/7/2017 của Chủ tịch nước về tặng huân thưởng Huân chương Độc lập. 31.07.2017 Chi tiết
5 QĐ Số 1534/QĐ-CTN Quyết định 1534/QĐ-CTN ngày 13/7/2017 của Chủ tịch nước về tặng Huân chương Độc lập. 13.07.2017 Chi tiết
6 75/KH-LĐTBXH Kế hoạch thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2018 12.01.2018 Chi tiết
7 14-CT-TW Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 19.07.2017 Chi tiết
8 93-KH/TU Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 19.10.2017 Chi tiết
9 182/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 93-KH-TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25.12.2017 Chi tiết
10 2683/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08.12.2017 Chi tiết