Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang
Ngày: 14.12.2017