Văn phòng Sở lao động – Thương binh và Xã hội có buổi làm việc với Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông về việc khảo sát hiện trạng và thống nhất bộ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.
Ngày: 17.07.2018
Thực hiện Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018; căn cứ công văn số 345/STTTT- CNTT ngày 04/7/2018 của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc khảo sát hiện trạng và thống nhất bộ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

          Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có buổi làm việc với Đoàn khảo sát, Sở Thông tin và Truyền thông về việc khảo sát hiện trạng và thống nhất bộ thủ tục hành chính để đưa vào vận hành trên phần mềm một cửa điện tử của Sở. Cùng làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Hoàng Minh- Phó Giám đốc Sở, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của từng lĩnh vực.

                          

          Các đại biểu tham dự tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

          Mục đích của buổi khảo sát nhằm thống nhất bộ thủ tục hành chính và cập nhật mới một số thủ tục hành chính có thay đổi (nếu có) trên phần mềm một cửa điện tử sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về công bố bộ thủ tục hành chính ngành Lao động – Thương binh và xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

         Trên cơ sở những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, các đại biểu tham dự  đã nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến và đưa ra những khó khăn, vướng mắc về thực hiện các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của ngành và đề xuất các giải pháp thiết thực để thực hiện vận hành hệ thống được tốt hơn trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội. Buổi khảo sát diễn ra trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và xây dựng Bộ thủ tục hành chính của ngành hoàn chỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của ngành trên địa bàn tỉnh./. (Tiên Tiên)