Thông Báo (V/v Kết quả xét tuyển viên chức Cơ sở Cai nghiên MTĐCN năm 2018)
Ngày: 11.06.2018
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ĐA CHỨC NĂNG SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2018