Thông báo (Kết quả chấm phúc khảo kỳ xét tuyển viên chức cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng).
Ngày: 26.06.2018

(Văn Phòng)