Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm năm 2016
Ngày: 17.08.2016

     Ngày 8/8/2016, tại UBND phường An Hòa; thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm năm 2016 cho 40 đại biều là Chủ tịch, Phó chủ tịch, chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng, chống mại dâm, cộng tác viên, tuyên truyền viên của Hội LHPN cơ sở.

     Tại lớp tập huấn các học viên được Hội LHPN tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội truyền đạt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm, mua bán người; phòng, chống tệ nạn xã hội; chương trình hành động phòng, chống ma túy, mại dâm, tội phạm, tệ nạn xã hội; thực trạng tình hình mại dâm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

     Qua tiếp thu các nội dung chương trình, học viên được nâng cao nhận thức,  về phòng, chống tệ nạn mại dâm, từ đó tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống của cá nhân, gia đình, tạo sự đồng thuận trong toàn  xã hội, đẩy lùi tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                Khả Kiệt - Hội LHPN tỉnh