Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng và kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn năm 2017
Ngày: 24.08.2017
Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng và kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn năm 2017 cho 90 đại biểu là tình nguyện viên, Đội công tác xã hội tình nguyện của các xã, thị trấn thuộc huyện U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận.

     Các đại biểu được tiếp thu về chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn; Những nội dung cơ bản trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trong tình hình hiện nay; Công tác phòng, chống ma túy và một số kỹ năng hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện và tình nguyện viên; Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và một số văn bản khác có liên quan.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn tại huyện U Minh Thượng

     Theo Kế hoạch của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức tập huấn 05 lớp tại các huyện An Biên; Châu Thành, Gò Quao, Giang Thành, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2017.                            

    Lâm Văn Ảnh