Tập huấn nghiệp vụ Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm năm 2017
Ngày: 26.09.2017

     Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp các sở, ngành là thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2017 cho 50 thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178); Đội trưởng; Đội phó Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện và Chuyên viên phòng LĐ-TBXH các huyện, thị xã, thành phố.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu khai mạc lớp tập huấn

     Đến dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn: bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở đề nghị các đại biểu thực hiện tốt Chương trình tập huấn của Ban tổ chức đề ra và tin tưởng mong rằng các đồng chí tiếp thu tốt những nội dung chuyên đề để về địa phương áp dụng thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm trong tình hình hiện nay; Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.           

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

     Nhân dịp này các đại biểu được tiếp thu 10 chuyên đề gồm: Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178; vấn đề quyền và bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ; Luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tạm trú, tạm vắng; xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động; xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; xử phạt hành chính đối với các vi phạm về phòng, chống mại dâm và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

     Qua tiếp thu các nội dung chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm và lãnh đạo, cán bộ phòng Lao động – TB&XH có thêm kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên toàn tỉnh.

                                               Nguyễn Trung Nhân