Tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo năm 2016
Ngày: 20.10.2016
Tháng 10 năm 2016, Sở lao động-TB&XH phối hợp với Cục Thống kê tổ chức tập huấn năng cao, năng lực cho hơn 300 lãnh đạo, cán bộ làm công tác giảm nghèo của 145 xã, phường, thị trấn; lãnh đạo, cán bộ giảm nghèo phòng Lao động-TB&XH của 15 huyện, thị xã, thành phố làm công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ảnh 1: Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh – Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

     Tại Hội nghị tập huấn, triển khai Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 27/9/2016 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04/10/2016 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH  ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Đồng thời hướng dẫn các biểu mẫu thống kê rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

     Trong dịp này, học viên còn được nghe hướng dẫn các văn bản liên quan đến chính sách giảm nghèo như: Thông tư số 25 hướng dẫn, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của Bộ Lao động-TB&XH; Quyết định số 3044/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng Quỹ khám chữa bệnh người của UBND tỉnh; ưu đãi giáo dục theo Nghị định số 86 của Thủ tướng Chính phủ; về nhà ở; hỗ trợ tiền điện; …

     Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo tại địa phương; qua đó bổ sung những chính sách, kinh nghiệm về thực hiện công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo.

Ảnh 2: Ông Nguyễn Hồ Thông – Trưởng phòng BTXH hướng dẫn các chính sách giảm nghèo

     Lớp tập huấn trang bị những kiến thức cho các cán bộ làm công tác giảm nghèo về việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ giảm nghèo có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh./.

 Tuyết Hồng