Tập huấn Kế hoạch, hướng dẫn quy trình, thực hiện Đề án thí điểm điều trị cắt cơn, cai nghiện ma túy bằng thuốc CEDEMEX tại gia đình và cộng đồng năm 2016.
Ngày: 01.09.2016
Sáng ngày 30/8/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang tổ chức Tập huấn Kế hoạch, hướng dẫn quy trình, thực hiện Đề án thí điểm điều trị cắt cơn, cai nghiện ma túy bằng thuốc CEDEMEX tại gia đình và cộng đồng năm 2016.

     Tham gia lớp tập huấn có hơn 40 đại biểu là thành viên Tổ Chuyên môn giúp việc thực hiện Đề án; chuyên viên phòng LĐ-TBXH các huyện Phú Quốc, Kiên Lương, Châu Thành, Giồng Riềng, Tân Hiệp và thành phố Rạch Giá; Lãnh đạo UBND, Hội Cựu chiến binh, Trạm Y tế, Cán bộ LĐ-TBXH và đại diện đội CTXHTN tại các xã, phường, thị trấn được chọn thực hiện thí điểm Đề án.

Ảnh: Bà Ngô Thị Thà – Trưởng phòng PCTNXH, triển khai các văn bản thực hiện Đề án.

     Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được triển khai Đề án, Kế hoạch, hướng dẫn quy trình và trách nhiệm của từng cấp trong việc triển khai thực hiện đề án điều trị cắt cơn, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

     Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện và điều trị nghiện ma túy ở tại gia đình, tại cộng đồng (nhóm Opiates); từng bước giảm dần số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hoàng Phúc