Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Rạch Giá
Ngày: 25.10.2017
Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Rạch Giá, nghe UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 18/KH ngày 10/2/2017 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm,TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai và thực hiện Thông báo ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 02 năm (2015-2016) thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang về lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện.

     UBND thành phố Rạch Giá chỉ đạo các ngành, chức năng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang, trong 10 tháng đầu năm 2017 đã lập 27 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong đó có nơi cư trú ổn định 24 hồ sơ, không có nơi cư trú ổn định 03 hồ sơ. Qua đó Tòa án nhân thành phố đã mở phiên họp quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc 22 trường hợp; 01 trường hợp Tòa đang thụ lý; 03 trường họp không áp dụng xử lý vi phạm hành chính và 01 trường hợp cơ quan đề nghị xin rút hồ sơ.

 

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

       

     Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn công tác, đánh giá đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc lập hồ sơ  đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào sơ sở Cai nghiện bắt buộc thời gian qua. Nhằm góp phần giải quyết tình trạng người nghiện ma túy đang hút chích tại nơi công cộng và cộng đồng dân cư đã làm tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn thành phố Rạch Giá, góp phần hạn chế phát sinh người nghiện mới và nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ngoài cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên thời gian qua, việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định còn khó khăn trong khâu xác minh thu thập chứng cứ và chưa xác định được không có nơi cư trú ổn định đối với người nghiện ma túy.

     Trong thời gian tới đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Lãnh đạo UBND thành phố Rạch Giá cần quan tâm, tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; thực hiện tốt việc xác lập hồ sơ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các phường, xã về quy trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

 

                                           Lâm Văn Ảnh

                                           Phó Trưởng phòng, PC TNXH