Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Sở
Ngày: 27.12.2017

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức.

Bước 2: Quyết định miễn nhiệm, cách chức.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập. Trường hợp không miễn nhiệm, không cách chức phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Nhận xét, đánh giá về hiệu trưởng trường trung cấp của Ban giám hiệu và cấp ủy tổ chức Đảng nhà trường, trong đó nêu rõ lý do đề nghị miễn nhiệm, cách chức.

- Bản tự nhận xét, đánh giá, kiểm điểm của hiệu trưởng nhà trường.

- Văn bản của Ban giám hiệu và cấp ủy tổ chức Đảng nhà trường đề nghị miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập.

- Hồ sơ liên quan đến sức khỏe của hiệu trưởng nhà trường hoặc hồ sơ xác định hiệu trưởng nhà trường không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước của hiệu trưởng nhà trường hoặc hồ sơ chứng minh vi phạm một trong những trường hợp dẫn đến bị miễn nhiệm, cách chức.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung cấp công lập trực thuộc Sở.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.