Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh
Ngày: 13.07.2017
Ngày 26 tháng 6 năm 2017 vừa qua, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh.

     Ông Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn gồm có lãnh đạo các phòng: Văn phòng; Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng.

     Đoàn nghe lãnh đạo đơn vị Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và lồng ghép thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ tổ chức quản lý viên chức, người lao động và công tác thi đua khen thương của đơn vị.

Ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, làm việc tại đơn vị

     Sau khi nghe đơn vị báo cáo và trao đổi góp ý của các thành viên trong Đoàn, ông Đặng Hồng Sơn – Giám đốc Sở, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và tổ chức quản lý tốt các hồ sơ viên chức, người lao động và thực hiện đúng quy định về công tác thi đua khen thưởng. Mặt dù đơn vị còn gặp khó khăn về biên chế, nhưng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy cho học viên và hoạt động của đơn vị.

     Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục xây dựng các kế hoạch thực hiện như:  Tư vấn giáo dục; Cai nghiện ma túy; Chăm sóc sức khỏe; Bảo vệ và Kế hoạch lao động sản xuất. Đồng thời, thực hiện các chế độ cho các học viên đang cai nghiện tại cơ sở kịp thời, đúng quy định; thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức và phát động các phong trào thi đua theo hướng dẫn của cấp trên./.

       

                                   Lâm Văn Ảnh

                                       Phó Trưởng phòng, PC, TNXH