Kết quả nổi bật của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2016
Ngày: 30.12.2016
Ngày 27/12/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị do Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở Lao động - TBXH chủ trì; tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo UBND cấp huyện, phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và phòng Lao động - TB&XH 15 huyện, thị xã, thành phố.

 

     Năm 2016, Ngành Lao động  - Thương binh và Xã hội đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Các chỉ tiêu giải quyết việc làm, đào tạo nghề và tỷ lệ giảm nghèo đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng đạt tiến độ đề ra; các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm triển khai thực hiện; trong năm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 về quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; Quyết định 804/QĐ-UBND ngày 7/4/2016 về việc thực hiện chỉ trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả thực hiện năm 2016.

     Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 34.821/33.000 lượt lao động, đạt 105,5% kế hoạch, giảm tỷ lệ thất nghiệp chung từ 2,44% vào năm 2015 xuống còn 2,32%  năm 2016; các cơ sở đã đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và đào tạo thường xuyên cho 25.480 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng và chứng chỉ từ 43% năm 2015 lên 45% năm 2016, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,78 xuống còn 8,41%.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị.

     Tập trung chỉ đạo nổi bật các chương trình, kế hoạch và các sự kiện đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực: Tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm, thu hút gần 5.414 lượt lao động đến tham dự, số người được tư vấn giới thiệu 5.414 lượt lao động, lao động được phỏng vấn trực tiếp là 1.745 người, số lao động được giải quyết việc làm 273 lao động; tổ chức thành công các sự kiện và lễ mittinh phát động thực hiện nhiệm vụ của Ngành với quy mô cấp tỉnh: Lễ mittinh phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 19 năm 2016; Lễ mít tinh phát động “Tháng hành động động vì trẻ em”; Mitttinh“Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”, phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức thành công Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” năm 2016 tỉnh Kiên Giang, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về An toàn - Vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình Đẳng giới; tổ chức thành công Hội thi tay nghề và thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, tham dự Hội thi tay nghề cấp toàn quốc đạt kết quả 01 giải khuyến khích, 05 chứng nhận tay nghề, đạt giải thiết bị đào tạo tự làm 3 giải ba, 6 giải khuyến khích. Phong trào xây dựng nông thôn mới với 03 chỉ tiêu của ngành LĐTBXH đều đạt; phối hợp tốt việc tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức Đoàn đến gia đình công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt V và  đợt VI năm 2016 cho 332 mẹ (phong tặng: 23 mẹ, truy tặng 309 mẹ). Tổ chức tốt Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đợt 19/2016 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất với 51 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó: quy tập tại Campuchia 49 bộ, trên địa bàn tỉnh 02 bộ);

Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tiếp thu các ý kiến của đại biểu và phát biểu kết luận tại hội nghị.

     Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành có liên quan xử lý dứt điểm các hồ sơ khiếu nại về lĩnh vực người có công với cách mạng còn tồn đọng. Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đã xây dựng và sửa chữa được 4.046/4.046 căn nhà đạt 100% (xây mới 2.281 căn, sửa chữa 1.765 căn) với tổng kinh phí 149,350 tỷ đồng (trong đó:Trung ương 104,350 tỷ đồng, địa phương 45 tỷ đồng); xây dựng Kế hoạch tổ chức Đoàn đi thăm tặng quà Tết, Lễ, kỷ niệm 27/7; đón tiếp và phục vụ tốt 46 đoàn người có công với cách mạng đến điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Người có công với 3.164 người trong và ngoài tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

     Ngành cũng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; thực hiện trợ cấp, trợ giúp xã hội thường xuyên cho 46.509 người với tổng kinh phí trên 205 tỷ đồng, phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 1.37%; tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn I Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012-2020, tổng kết Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho 96.281 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 8,4 tỷ đồng; các hoạt động vui chơi giải trí thu hút 262.340 lượt trẻ tham gia; triển khai mô hình dạy bơi cho trẻ em tại 5 huyện với 175 em học bơi; Trong năm, ngành đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ quà, học bổng, dụng cụ học tập và khám bệnh, phát thuốc miễn phí, phẫu thuật tim bẩm sinh, trẻ bị khuyết tật, sức môi hở hàm ếch cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên 2,6 tỷ đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em vận động thông qua Chương trình kết nối yêu thương năm 2016 trên 1,5 tỷ đồng; thành lập mới 18 đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, nâng tổng số lên 98 đội/145 xã, phường, thị trấn. Đội hoạt động xã hội tình nguyện đã tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn xã hội 1.010 cuộc với 42.625 lượt người tham dự; quản lý tốt các đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc, hiện đang quản lý 174 học viên Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

     Sau một buổi làm việc tích cực và khẩn trương. Hội nghị nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu. Phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn và đề ra giải pháp phối hợp chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Hồng Sơn Giám đốc Sở tiếp thu và kết luận hội nghị khẳng định, Ngành đạt kết quả trên, nhờ sự quan tâm của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động TB&XH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Lao động, Người có công và Xã hội; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức của ngành Lao động - Thương bình và Xã hội, đây là kết quả quan trọng, cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, phấn  đấu giải quyết việc làm cho 35.000 lượt người; Đào tạo nghề cho 25.000 người, góp phần tăng chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp và chứng chỉ đạt 46,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2017 từ 1% - đến 1,5% (xã đặc biệt khó khăn giảm 2%). Tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, kịp thời chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136 của Thủ tướng Chính phủ. Giữ vững số xã, phường, thị trấn, lành mạnh không có tệ nạn xã hội; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định về chính sách của ngành đối với phòng Lao động -TB&XH cấp huyện và các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách sách của ngành; huy động nguồn lực chăm lo chính sách an sinh xã hội, chủ động triển khai hiệu quả giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo.... nhất là đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; tập trung quan tâm đối tượng nghèo, cận nghèo, định hướng người dân hướng tới chỉ tiêu khá giả, nhất là các hộ có thể thoát nghèo; triển khai kịp thời BHYT cho hộ cận nghèo; đảm bảo chăm lo gia đình chính sách nhân dịp Tết, hỗ trợ hộ nghèo vui xuân, đón  Tết.  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định về chính sách của ngành đối với phòng Lao động -TB&XH cấp huyện và các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của ngành; huy động nguồn lực chăm lo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ./.

                                                                             Hoàng Phúc