Kết quả kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2017
Ngày: 19.07.2017
Thực hiện Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Kiên Giang năm 2017.

     Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh) tổ chức kiểm tra được 09 lượt tại 81 Cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt 50,6% Kế hoạch năm bao gồm (khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cơ sở dịch vụ karaoke, massage, hớt tóc máy lạnh…). Trên địa bàn 6 huyện, thành phố.

     Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; chính sách pháp Luật Lao động và chính sách bảo hiểm xã hội; về đảm bảo các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực y tế; pháp luật trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; chính sách pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, du lịch và chính sách pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Qua kiểm tra phát hiện 34/81 cơ sở, cá nhân vi phạm. Nhắc nhở 09 cơ sở, lập biên bản vi phạm hành chính 25 tổ chức, cá nhân và chuyển đến Chánh Thanh tra các sở và Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quyết định xử phạt số tiền 92.500.000 đồng nộp vào Ngân sách Nhà nước. Các lĩnh vực vi phạm chủ yếu: hoạt động mại dâm; hợp đồng lao động; khám sức khỏe định kỳ; massage; dịch vụ văn hóa, du lịch; an ninh trật tự; phát hiện 05 đối sử dụng chất ma túy. Đội giao lại cho Công an các địa phương lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền và phát hiện 01 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy chuyển đến cơ quan điều tra khởi tố.

     Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2017 Đội kiểm tra Liên ngành 178 tỉnh. Tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như  khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ, karaoke, massge…tại các địa phương trong tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt dự kiến kiểm tra từ 80 cơ sở trở lên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra Đội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018./.

 

                                          Lâm Văn Ảnh-Phó Trưởng phòng, PCTNXH