Hội thảo khoa học “Mối quan tâm của doanh nghiệp với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động”
Ngày: 15.11.2015
Ngày 15/5/2013 Sở Lao động – TB&XH tổ chức Hội thảo khoa học phục vụ đề tài nghiên cứu “Cải thiện chất lượng lao động góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Kiên Giang” do Bà Võ Ngọc Thứ - Giám đốc Sở, chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo có 98 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành: Hội đồng nhân dân, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - TTDL; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Trường Cao đẳng nghề, Cao đẳng Kinh tế - KT, Trung cấp nghề Dân tộc nội trú; Trung cấp nghề Tứ Giác Long Xuyên, TCN Tân Hiệp, TCN vùng U Minh Thượng và đại diện các phòng, ban trực thuộc Sở.

     Trong phần khai mạc, Ths. Võ Ngọc Thứ, Giám đốc Sở, chủ nhiệm đề tài  đã nêu lên ý nghĩa thực tiễn của chủ đề hội thảo cũng như sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề này. Và tin rằng Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và nhà trường cùng nhau thảo luận, đề xuất các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo lao động góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, làm tăng chỉ số  năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ths. Võ Ngọc Thứ, Giám đốc Sở, chủ nhiệm Đề tài phát biểu chủ trì hội thảo

 

     PCI đo lường 09 lĩnh vực điều hành kinh tế ở cấp tỉnh, trong đó có chỉ số thành phần là đào tạo lao động. Năm 2012, PCI của Kiên Giang đứng thứ 6/63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 22 lần so với năm 2011. Trong đó chỉ số đào tạo lao động có ý nghĩa đo lường các nỗ lực của lãnh đạo tỉnh để thúc đẩy đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nhằm hỗ trợ cho các ngành công nghiệp tại địa phương và giúp người lao động tìm kiếm việc làm tuy có tăng nhưng chưa ở mức đột phá, chưa có sự thay đổi lớn, chưa đóng góp quan trọng làm tăng tính cạnh tranh của tỉnh (năm 2011có điểm số là 4,28, năm 2012 tăng lên 4,53).

     Với 12 bài tham luận và nhiều ý kiến phát biểu trong hội thảo đã tập trung trao đổi, tranh luận và đề xuất các giải pháp vào các vấn đề trọng tâm: Cải thiện, nâng cao chất lượng lao động; tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp cho người lao động; đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp....

     Trong đó, Bà Huỳnh Hồng Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề đề xuất 02 nhóm giải pháp để cải thiện chất lượng lao động là Giáo dục văn hóa nghề nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng mềm cho người lao động. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận về “Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”: Ông đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho các trường phổ thông, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp và thiết lập hệ thống truyền thông, thông tin trong quản lý dạy nghề; qua đó ông đề nghị Sở Lao động – TB&XH triển khai thông tin, tuyên truyền thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020, Chương trình MTQG về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011-2015, phối hợp hỗ trợ các cơ quan tuyên truyền, các cơ sở đào tạo mở các lớp tập huấn nghiệp vụ tư vấn hướng ngiệp cho giáo viên, cán bộ quản lý, thông tin tuyển sinh, thị trường lao động, việc làm trên website của Sở.

Bà Huỳnh Hồng Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang trình bày tham luận

 

     Tại Hội thảo, Ông Lâm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Công thương có bài tham luận về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh”, qua đó ông đề xuất các giải pháp: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành và thành phần kinh tế, theo từng vùng, địa phương, trong đó giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động công nghiệp – xây dựng và thương mại, dịch vụ; Làm tốt công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đào tạo lao động, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiệt bị, cải tiến chương trình, nôi dung và phương pháp giảng dạy trong các trường và trung tâm đào tạo nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa đầu ra của đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động; Tăng cường quản lý và hỗ trợ của Nhà nước trong việc phối hợp giữa nhà trường, các cơ sở đào tạo lao động với doanh nghiệp để cùng phát triển và khai thác hiệu quả nguồn lực lao động của tỉnh; Đẩy mạnh vai trò hoạt động của các trung tâm, dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm, phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia thị trường lao động; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho người lao động; Doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương pháp sản xuất và quản lý nhằm làm giảm chi phí góp phần nâng cao mức tiền công của người lao động giảm sự chênh lệch mức tiền công lao động so với các khu vực khác  để thu hút lao động.

     Đại diện Công ty KIGIMEX Kiên Giang và Công ty Điện tử Footer Kiên Giang có ý kiến đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cần có chế tài quy định người lao động phải có chứng chỉ nghề khi tham gia thị trường lao động, việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn do người lao động tập trung vào các khu công nghiệp lớn, đặc biệt là lao động có tay nghề cao; việc ký kết hợp đồng đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường, cơ sở đào tạo chưa thực hiện hiệu quả; Các Trung tâm giới thiệu việc làm vẫn chưa phát huy hiệu quả trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Mặt khác, người lao động chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ thấp do đó việc hiểu biết pháp luật lao động còn nhiều hạn chế. Các doanh nghiệp đề nghị ngành Lao động – TB&XH đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật lao động cho người lao động trong toàn tỉnh.

 Đại diện Công ty KIGIMEX Kiên Giang kiến nghị, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước

 

     Ông Phạm Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú có ý kiến cần tăng cường đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận thiết bị, máy móc tại doanh nghiệp, nâng cao tay nghề trong tương lai.

     Ông Hồ Minh Triết, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cho rằng để nâng cao chất lượng nguồn lao động, nhà trường cần giáo dục ý thức nghề nghiệp, cập nhật thường xuyên kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế tại doanh nghiệp và doanh nghiệp cần quan tâm tăng cường chi phí đào tạo cho người lao động.

Ông Hồ Minh Triết, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trình bày tham luận

 

     Ngoài ra, một số ý kiến khác nhấn mạnh việc đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, trong đó thu nhập phải đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống để tránh việc người lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh. Đồng thời hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường, cơ sở đào tạo nghề...

     Kết thúc Hội thảo, ThS Võ Ngọc Thứ, Giám đốc Sở, chủ nhiệm đề tài gửi lời cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp.

                                                                   Ngọc Bé