Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động - người có công và xã hội năm 2018”
Ngày: 18.01.2018
Sáng ngày 17/01, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động - người có công và xã hội năm 2018 (trực tuyến với 63 tỉnh/thành trong cả nước). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, đồng chí Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành chức năng tham dự.

Với phương châm chỉ đạo “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”, năm 2017, Bộ LĐ-TBXH đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực; sâu sát, cụ thể đến từng khâu, từng công đoạn, từng địa bàn, từng đối tượng; đặc biệt tập trung vào các khâu đột phá về hoàn thiện thể chế, thực hiện chính sách ưu đãi người có công, nâng cao chất lượng nghề nghiệp và cải cách hành chính. Đồng thời, có nhiều giải pháp huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Như trong phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã khẳng định: “Trong năm vừa qua, ngành LĐ-TBXH đã tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 3,18%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 56%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 22,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm khoảng 1,35% (trong đó, các huyện nghèo giảm khoảng 5%).”

Qua một năm nhìn lại, nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được nhìn nhận: Năm 2017, năm “Đền ơn, đáp nghĩa”, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực, trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao (về tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị và giảm tỷ lệ hộ nghèo) đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao. Các lĩnh vực của ngành có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2016, cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó lần đầu tiên đưa trên 130 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. An sinh xã hội được bảo đảm, giảm nghèo đi vào thực chất với các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”; công tác người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo. Hoàn thành 100% các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Hoạt động đối ngoại, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng; đặc biệt đã góp phần vào thành công chung của Năm APEC Việt Nam 2017 thông qua nỗ lực của Bộ trong việc chủ trì một số hội nghị, đối thoại, diễn đàn quan trọng, bổ sung cho các sáng kiến, chương trình hành động của APEC hướng tới bảo đảm việc làm bền vững và bao trùm cho tất cả mọi người. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, trục lợi chính sách (như lĩnh vực người có công, bảo hiểm xã hội…); công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của người dân, cơ quan, doanh nghiệp được chú trọng.

Định hướng tới, ngành LĐ-TBXH xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội; trong đó tập trung nghiên cứu, xây dựng Bộ luật Lao động sửa đổi, trình Quốc hội trong thời gian 2018-2019. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của ngành LĐ-TBXH thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo Chương trình hành động của Bộ đã ban hành. Tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; trong đó, tập trung cho các khâu đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra; hợp tác quốc tế và thông tin tuyên truyền.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả mà ngành đạt được trong năm qua, như: Giải quyết chính sách người có công; chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ gây sự xúc động lớn trong đông đảo nhân dân; thành tích vượt trội lĩnh vực xuất khẩu lao động; kết quả đáng khích lệ của công tác giảm nghèo… Tuy nhiên, bên cạnh đó, ở một số địa phương, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn do thiên tai, tỷ lệ hộ nghèo còn cao trên 60%, việc xoá khoảng cách giàu nghèo cũng là một vấn đề cần quan tâm. Tệ nạn ma tuý, mại dâm diễn biến phức tạp, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn còn xảy ra... Một số tồn tại ngành cần khắc phục như tình trạng việc làm thiếu bền vững; công tác dạy nghề cần bước đột phá; lao động hết thời hạn không về nước…Thủ tướng cũng nhấn mạnh ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các hiệp định thương mại thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Theo đó, tình hình triển khai các hiệp định thương mại tự do đều có chương, có điều về lao động, công đoàn, cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề đó vì đây là tiến bộ của nhân loại…

Bước sang năm 2018, năm bản lề thực hiện Kế hoạch 5 năm (2016-2020), toàn ngành LĐ-TBXH xác định phải nỗ lực hơn nữa, kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2017; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, với quyết tâm cao độ và theo đúng phương châm hành động Chính phủ đã đề ra là “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”./.

(Nguồn: http://vanphong.kiengiang.gov.vn)