Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.
Ngày: 26.09.2018
Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình nông làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

          Ngày 25/9/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cho trên 200 đại biểu là Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Chủ tịch UBND; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách giảm nghèo phòng Lao động-TB&XH của 15 huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của 145 xã, phường, thị trấn.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH triển khai Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh

          Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác giảm nghèo được cung cấp thêm kiến thức cơ bản trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình, góp phần thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; tại đây các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình cho đội ngũ cán bộ phụ trách giảm nghèo cấp huyện, cấp xã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Các đại biểu tham gia Hội nghị         

          Qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm vững nghiệp vụ các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản./.( Bích Tiên-VPS)