Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Ngày: 06.01.2017
Sáng ngày 05/01/2017, Đảng bộ Sở Lao động - TB&XH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị và 137 đảng viên về tham dự.

     Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng trong năm 2016, báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh của Đảng bộ trên các lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội và nhiệm vụ công tác Đảng năm 2016.

Quang cảnh hội nghị.

     Năm 2016, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; triển khai quán triệt Nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Một số chỉ tiêu lớn của ngành như giải quyết việc làm, dạy nghề, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chăm lo cho đối tượng người có công, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên được quan tâm thường xuyên, qua đó tư tưởng của đảng viên vững vàng, an tâm công tác, thái độ phục vụ nhân dân tốt, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện tốt nguyên tắt tập trung dân chủ; công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện có hiệu quả, đúng quy định; công tác tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào thực chất, không qua loa, hình thức, bình đẳng giữa tất cả đảng viên trong toàn đảng bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng, triển khai rộng rãi, tứng đảng đảng viên, công chức, viên chức trong ngành, thực hiện đăng ký nội dung học tập và phát động thi đua trong toàn đơn vị.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu tại hội nghị.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Sở đã ghi nhận những đóng góp vào thành công chung của ngành là sự đoàn kết, nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ với Ban Giám đốc Sở cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên, chông chức viên chức trong toàn ngành. Năm 2017, Đảng bộ Sở cần chú trọng một số nội dung như: Cần tăng cường công tác lãnh đạo, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt theo chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Sở trao giấy khen cho tập thể Chi bộ 3 và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. 

     Nhân dịp này, Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trao Giấy khen cho tập thể  Chi bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và Giấy khen cho 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

          Hoàng Phúc