Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kế toán năm 2016
Ngày: 01.12.2016
Ngày 28-29/11/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kế toán tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kiên Giang cho 50 người là các đồng chí đang công tác tại phòng Kế hoạch Tài chính, kế toán của Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo hội nghị.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Minh yêu cầu các đồng chí làm công tác kế toán tại phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố và kế toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tập trung nghiên cứu các nội dung do các báo cáo viên triển khai nhằm tiếp cận và thực hiện tốt hơn một số công tác chuyên môn như: Xây dựng quy trình dự toán, kiểm soát chứng từ, hạch toán, thanh quyết toán; Lập báo cáo quyết toán; Xây dựng phương án quản lý tài chính,.. thường xuyên theo dõi, tiếp cận những văn bản, quy định mới của ngành và của cơ quan Tài chính về công tác tài chính, kế toán.

     Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được giải đáp một số vướng mắc, khó khăn, sai sót thường gặp trong công tác thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí. Đây cũng là cơ hội giúp cho các đồng chí tại các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán, hiểu rõ và chấp hành tốt về chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính – kế toán trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp và từ đó tạo nhiều thuận lợi, góp phần  cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo.

Kiều Thi