Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Ngày: 17.07.2017
Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đặng Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Ban Giám đốc sở; Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc và tất cả Đảng viên trong toàn Đảng bộ về tham dự.

     Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đặng Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Ban Giám đốc sở; Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc và tất cả Đảng viên trong toàn Đảng bộ về tham dự.

     Trong 6 tháng đầu năm 2017. Đảng bộ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của ngành; công tác xây dựng đảng luôn được quan tâm; tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức trong ngành được ổn định; cán bộ đảng viên và quần chúng tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng có 100% đảng viên và 98% quần chúng tham dự; chấp hành tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

     Đảng bộ đã lãnh đạo kịp thời cụ thể hóa các kế hoạch, triển khai các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối; Công tác tổ chức cán bộ được duy trì có hiệu quả; các Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề, đổi mới nội dung sinh hoạt đảng, tỷ lệ Đảng viên tham gia sinh hoạt đảng trên 98%; lãnh thực hiện tốt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; lãnh đạo công tác Dân vận và các đoàn thể trong đơn vị.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

  

     Tuy nhiên công tác triển khai thực hiện các kế hoạch chỉ đạo của Đảng cấp trên, một số Chi bộ triển khai còn chậm so yêu cầu, công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số phòng, ban từng lúc chưa kịp thời; công tác sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ còn ít, việc thực hiện mô hình Dân vận khéo chưa thật sự phát huy, công tác kiểm tra, giám sát chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

     Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đảng bộ cần tập chung lãnh đạo một số nhiệm vụ trong tâm như sau: Đảng ủy tập trung lãnh đạo các Chi bộ và toàn thể đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị và của toàn ngành; lãnh đạo toàn ngành tập trung tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); Tiếp tục triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng cho 100% đảng viên và 98% quần chúng trở lên học tập, tiếp thu; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên. tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy; các Chi bộ tổ chức kiểm tra, giám sát đạt 35% trở lên trên tổng số đảng viên của chi bộ, kiểm tra thẩm định các mô hình Dân vận khéo đã đăng ký đề nghị công nhận đạt cấp cơ sở và nhân rộng mô hình tại các Chi bộ, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên mới, tổ chức sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng và đổi mới mô hình hoạt động của tổ chức công Đoàn; Đoàn thanh niên; Hội cựu chiến binh, phấn đấu Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt trong sạch, vững mạnh năm 2017.

 

                                    Lâm Văn Ảnh