Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội Quý III năm 2017
Ngày: 09.10.2017
Sáng nay, Sở Lao động – TB&XH tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội quý III và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017. Đồng chí Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Trưởng, Phó phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và Trưởng Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố.

     Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội quý III và chương trình thực hiện quý IV năm 2017; Đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2017. Đến nay, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã cơ bản hoàn thành, vượt các chỉ tiêu đề ra. Như: giải quyết việc đạt 79,3% so với kế hoạch (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2016); tư vấn cho 10.363 lượt lao động; giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 5.530 người; tổ chức đào tạo đạt 80,7% so với kế hoạch (tăng 40,6% so với cùng kỳ năm 2016); triển khai xây mới và sửa chữa nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho người có công với cách mạng được 1.876/1.956 căn nhà đạt 95,91% so kế hoạch; thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên cho 48.640 người với kinh phí trên 158 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành đã triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng tố tcác đối tượng trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa tại các cơ sở bảo trợ xã hội; phối hợp với lực lượng công an các cấp triệt xóa các điểm nóng về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

     Để đảm bảo thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và các chỉ tiêu, kế hoạch do UBND tỉnh, Bộ Lao động - TBXH giao cho ngành trong năm 2017, quý IV ngành tiếp tục triển khai tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về Giải quyết việc làm cho lao động; thực hiện công tác đào góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 46,5%; tiếp tục thực hiện giải quyết kịp thời hồ sơ người có công, thực hiện kế hoạch về tìm kiếm, cất bố hài cốt liệt sĩ; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh từ 1 đến 1,5% cuối năm 2017, tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, kịp thời chi trả trợ cấp cho đối tượng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông vận động xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền của trẻ em và chế độ chính sách dành cho trẻ em kịp thời, đúng đối tượng…

     Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi ý kiến và đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Sở Đặng Hồng Sơn đã chỉ rõ những mặt đã làm được, đồng thời ghi nhận những khó khăn mà các đại biểu đã trao đổi. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sơn yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tập trung rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp báo cáo Ban Giám đốc chỉ đạo kịp thời; phối hợp chặc chẽ với phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố thống nhất số liệu, điều chỉnh phù hợp; xây dựng các kế hoạch thực hiện năm 2018.

         Thiên Ân