Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội Quý I/2017
Ngày: 12.04.2017
Sáng ngày 07 tháng 4 năm 2017, Sở Lao động – TB&XH tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội quý I năm 2017.

     Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở, cùng các đồng chí Trưởng, Phó phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và Trưởng phòng Lao động - TB&XH 15 huyện, thị, thành phố; đồng chí Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội quý I năm 2017

     Hội nghị đã thông qua nội dung báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội quý I và chương trình công tác tháng 4 và triển khai chương trình công tác quý II năm 2017. Trong quý I/2017, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết việc làm cho 7.245 lượt lao động, đạt 20,7% so với kế hoạch; giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 1.123 người; tổ chức dạy nghề cho 6.278 người đạt 25,11% so kế hoạch; xác lập, thẩm định 550 hồ sơ người có công với cách mạng; thực hiện trợ cấp xã hội cho trên 46 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 73 tỷ đồng; Xây dựng kế hoạch phân kỳ sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình đề án, phân bổ và hướng dẫn kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2017; Triển khai quyết định thanh tra thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng. Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017

     Với những kết quả đã đạt được của quý I, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II như: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 09/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” tỉnh Kiên Giang. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai quy định về tiền lương tối thiểu vùng năm 2017, đối thoại trực tiếp về chính sách lao động tiền lương và pháp luật bảo hiểm xã hội tại một số huyện. Tổ chức thực hiện việc câp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh qua mạng điện tử; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch các hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ; sơ kết 01 năm thực hiện việc hi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình Cặp lá yêu thương năm 2017; tổ chức Lễ phát động và triển khai các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2017; tăng cường kiểm tra công tác thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; xử lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách học nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội.

                    Thiên Ân