Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017
Ngày: 13.07.2017
Sáng ngày 13/7/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Ban Giám đốc Sở, Trưởng và Phó các phòng quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên môn, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Trưởng phòng Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị do đồng chí Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

     Hội nghị nghe báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Qua các ý kiến thảo luận trao đổi. Ban Giám đốc Sở đánh giá cao sự nỗ lực của các phòng ban, đơn vị trực thuộc và phòng Lao động TB&XH các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện tốt một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 theo tiến độ như:

 - Lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 17.335 lượt người lao động đạt 49,53% kế hoạch. Tổ chức dạy nghề cho 12.097 người, đạt 48,32% so với kế hoạch.

     - Lĩnh vực người có công: chính sách người có công được triển khai đồng bộ; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị và các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Triển khai xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công đạt 782/1.956 căn nhà đạt 40% so kế hoạch; thành lập Ban tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

    - Lĩnh vực an sinh xã hội: Hiện nay, toàn tỉnh thực hiện trợ cấp xã hội cho 47.412 đối tượng, gồm trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, người khuyết tật, người cao tuổi Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ngày càng được quan tâm hơn nhất là về sức khoẻ học tập và nhiều hoạt động vui chơi giải trí có ý nghĩa thiết thực; Tổ chức các hoạt động thăm tặng quà chăm lo cho trẻ em nhân dịp tết Nguyên đán năm 2017 cho 7.842 trẻ em; Triển khai thực hiện các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; đã vận động hỗ trợ 208 suất học bổng, 645 suất quà, 1.510 quyển tập, 14 cặp và 25 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đội Kiểm tra liên ngành 178/CP tỉnh tổ chức 05 lượt kiểm tra đối với 47 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, cá nhân, qua kiểm tra phát hiện 18 cơ sở vi phạm, nhắc nhở 05 cơ sở, xử phạt 13 cơ sở, ngoài ra phát hiện 03 người sử dụng chất ma túy trái phép, bàn giao cho Công an địa phương xử lý theo thẩm quyền. Phối hợp Công an tỉnh tổ chức triệt xóa 01 vụ mại dâm trên địa tỉnh.

Ông Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở phát biểu kết luận chỉ đạo tại hội nghị

     Trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm giải quyết việc làm; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác tuyển sinh và đào tạo nghề, phấn đấu đạt 100% kế hoạch giao; tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg; tuyên truyền, vận động cấp huyện hoàn thành việc ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017; tiếp tục phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện tuyên truyền các nội dung, hoạt động về giảm nghèo và bảo trợ xã hội; thực hiện tốt chế độ trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, chủ động thực hiện tốt công tác cứu trợ đột xuất trên địa bàn; tăng cường công tác vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em; thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội…

 

Thiên Ân