Hội nghị Công chức khối Văn phòng Sở năm 2017
Ngày: 06.01.2017
Ngày 05 tháng 01 năm 2017, được sự thống nhất của Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở phối hợp Công đoàn cơ sở Sở Lao động – TB&XH tổ chức Hội nghị Công chức khối Văn phòng Sở năm 2017. Đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị và đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có 57 đại biểu là công chức khối Văn phòng Sở; Chủ tịch Công đoàn bộ phận các đơn vị trực thuộc Sở cùng dự.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của công chức khối Văn phòng Sở.

     Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP năm 2016 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017, Báo cáo Ban thanh tra nhân dân của Sở, Kiện toàn Ban thanh tra nhân dân của Sở.

     Tại Hội nghị đại biểu đóng  góp ý về sửa đổi, bổ sung các dự thảo báo cáo phù hợp với đặc điểm, tình hình vể đề xuất kiến nghị một số vấn đề có liên quan đến công chức của ngành, tạo điều kiện cho công chức đảm bảo đời sống tinh thần của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Ngành, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ngành năm 2017.

Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh - Chủ tịch CĐCS, ghi nhận và trao đổi các ý kiến thảo luận của đại biểu.

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đặng Hồng Sơn đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của công chức khối Văn phòng Sở về kết quả đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị các đoàn thể và chính quyền cần phối hợp,quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho công chức; Ban Thanh tra nhân dân cần tăng cường phát huy vai trò giám sát kịp thời trong công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở trong nhiệm kỳ tới; xác định các chỉ tiêu thi đua thực hiện năm 2017 nhằm thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, Nghị quyết đề ra.

     Hội nghị cũng đã trao tặng 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghịa xã hội và bảo bệ Tổ quốc; nhân dịp này, Giám đốc Sở tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 39 tập thể và 289 cá nhân; tặng Giấy khen cho 29 tập thể 235 cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011-2015.

     Tại Hội nghị, Chính quyền và Công đoàn đã tổ chức phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2017 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2017. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như: tạo việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ giảm nghèo./.

                                                                                                         Hoàng Phúc