Hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ công tác trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017
Ngày: 21.03.2017
Ngày 16/3/2017, Sở Lao động-TB&XH tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ công tác trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017. Hội nghị do Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở chủ trì. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các ngành Công an, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn; Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ; Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc sở; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội của phòng Lao động-TB&XH 15 huyện, thị xã, thành phố với hơn 60 đại biểu tham dự.

     Hội nghị đã báo cáo đánh giá kết quả đạt được và triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình, dự án, mô hình, những khó khăn, vướng mắc về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đưa ra những giải pháp, biện pháp phối hợp giữa Sở Lao động - TB&XH với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch. Qua trao đổi, thảo luận của đại biểu tại hội nghị Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh Phó Giám đốc Sở ghi nhận ý kiến đóng góp của đại biểu và định hướng giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh - Mini

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017. Cần tập trung đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông, vận động xã hội về trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội với nhiều hình thức phong phú và đa dạng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nghiên cứu đổi mới nội dung hoạt động các mô hình đảm bảo tính hiệu quả cao; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhất là ở cấp cơ sở. Phát triển các mô hình can thiệp trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ, người nghiện ma túy, người hành nghề mại dâm, nạn nhân bị mua bán trở về dựa vào cộng đồng, góp phần thực hiện thành công các Quyết định của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của Bộ Lao động - TB&XH, UBND tỉnh về công tác trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh./.

                 Kiều Diễm