ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG–TB&XH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ (2017– 2019)
Ngày: 05.06.2017
Ngày 18/5/2017, Đoàn cơ sở Sở Lao động-TB&XH tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ (2017-2019).

     Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Hồng Sơn- Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, đại diện Công đoàn cơ sở, Hội cựu chiến binh Sở. Về phía Đoàn khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Lê Minh Thắng, UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh và 73 đại biểu đoàn viên đến từ 9 chi đoàn trực thuộc.

Đ/c Đặng Hồng Sơn- Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - TB&XH phát biểu chỉ đạo Đại hội.

     Với chủ đề:Tuổi trẻ ngành Lao động-TB&XH Kiên Giang xung kích, trách nhiệm, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội”. Đại hội đã tập trung trí tuệ, tích cực bàn bạc, thảo luận thống nhất thông qua báo cáo của BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014-2017 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, cũng như đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014-2017.

     Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2017, Đại hội khẳng định qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đoàn cơ sở Sở Lao động-TB&XH đã đạt nhiều thành tích, tiến bộ quan trọng: Công tác tuyên truyền giáo dục được duy trì, nhiều chủ trương, chính sách được phổ biến đến ĐVTN, qua đó nâng cao ý thức và hành động của ĐVTN; Các phong trào xung kích, tình nguyện được triển khai thường xuyên, hình thức đa dạng, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, nhiều phong trào mang lại hiệu quả thiết thực; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện có hiệu quả, chất lượng đoàn viên được nâng lên, công tác đổi mới nội dung và chất lượng sinh hoạt chi đoàn được quan tâm. Chất lượng hoạt động của Đoàn từng bước được nâng lên, vai trò, uy tín của tổ chức đoàn ngày càng được khẳng định; Lực lượng ĐVTN không ngừng trưởng thành, ngày càng chứng tỏ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động phong trào đoàn nhưng tất cả đoàn viên đã cố gắng khắc phục, vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đề ra.

     Đại hội cũng đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019.

Đại hội biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu cơ bản công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

     Về mục tiêu: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức công dân và gìn giữ bản sắc dân tộc cho ĐVTN. Xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh trên mọi phương diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, thường xuyên bồi dưỡng ĐVTN về nhận thức, hành động để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

     Đổi mới và nâng cao tính hiệu quả các phong trào thanh niên, xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp với từng chi đoàn nhằm khơi dậy tinh thần tự giác của ĐVTN. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn cấp trên tổ chức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

     Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm nhằm ổn định trật tự an toàn xã hội góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành.

     Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, tiếp thu và ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong lao động, học tập và đời sống, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

     Về phương hướng: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Chú trọng công tác tổ chức, đoàn vụ; Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào theo hướng thiết thực, phù hợp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

     Về nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nhiệm kỳ 2017-2019: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục;  Nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào xung kích, tình nguyện và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp;  Đẩy mạnh củng cố tổ chức Đoàn, quan tâm công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

     Đại hội kêu gọi tất cả ĐVTN xung kích, tình nguyện ra sức phấn đấu và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ngành ngày càng phát triển.

     Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn cơ sở lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 15 đồng chí, đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín gánh vác trọng trách do Đại hội giao phó. BCH đã họp phiên họp đầu tiên, bầu ra BTV gồm 05 đồng chí, bầu Bí thư và 02 Phó bí thư Đoàn cơ sở. Đồng chí Phạm Kiều Diễm được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 là 08 đồng chí (07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết); 01 đại biểu đương nhiên.

BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt đại hội

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

 

Hà Anh