ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM –NHIỆM KỲ 2017-2020
Ngày: 21.04.2017
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-ĐU ngày 20-3-2017 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy Sở Lao động – TB&XH chọn Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm làm điểm chỉ đạo Đại hội để rút kinh nghiệm cho các Chi bộ còn lại và báo cáo về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

     Sáng ngày 21-4-2017, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tiến hành tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng dự và chỉ đạo; Đại hội mời các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng ủy Sở và Bí thư các Chi bộ trực thuộc dự để rút kinh nghiệm chỉ đạo tại Chi bộ.

     Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2017. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2017 trên các lĩnh vực như: tư vấn học nghề và việc làm cho 60.248 lượt lao động, đạt 15,5%; giới thiệu việc làm cho 8.655 lao động, đạt 137,9%; có việc làm ổn định đạt 7.866 lao động, đạt 140,5% so với Nghị quyết. Ngoài ra, Trung tâm đã đầu tư trang thiết bị và đưa sàn giao dịch việc làm vào vận hành, đến nay đã tổ chức được 6 phiên giao dịch việc làm thu hút được trên 6.600 lượt lao động và 219 doanh nghiệp tham gia; giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho 11.628 lao động với tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 92 tỷ đồng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng cũng được Chi ủy quan tâm, tập trung thực hiện: tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đạt 100%, quần chúng đạt 95%; trong nhiệm kỳ đã phát triển và kết nạp 03 đảng viên mới, đạt 100%.

Đại hội diễn ra trên tinh thần làm việc nghiêm túc.

     Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội đã thảo luận, bàn bạc và thống nhất đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2020. Cụ thể, công tác tư vấn học nghề và việc làm đạt 32.000 lượt lao động/năm; giới thiệu việc làm cho 4.800 lượt lao động/năm; có việc làm ổn định 4.500 lao động/năm; mỗi năm mở 08 phiên giao dịch việc làm. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và lao theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có trên 100% đảng viên và trên 98% quần chúng được học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn bản của Đảng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; trong đó có từ 10-15% hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu trong nhiệm kỳ tới kết nạp đảng viên mới từ 02 đồng chí trở lên.

Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

     Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, cũng như sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Đại hội Chi bộ đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt tại Đại hội.

     Qua kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII), không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, Đại hội đã lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 với sự tín nhiệm cao của các đảng viên trong Chi bộ, kết quả như sau:

     - Đ/c Lê Quang Nam – Giám đốc Trung tâm DVVL giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

     - Đ/c Lê Văn Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm DVVL, Phó Bí thư Chi bộ.

     - Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng phòng HC-KT, Chi ủy viên.

Thiên Ân