Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Ngày: 03.08.2017
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 25/KHPH-CNMTĐCN-UBND ngày 12/01/2017 về việc đảm bảo an ninh trật tự giữ Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang và Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp Sơn, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, Kiên Giang; xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang; xã Bình Thạnh, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

     Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2017 vừa qua, Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn giáp rang. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo phòng phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công an các xã, thị trấn thực trong hiện kế hoạch số 25/KHPH-CNMTĐCN-UBND về tham dự.

     Qua báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2017. Cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục, tư vấn dạy nghề và tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao cho học viên đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở; phối hợp bố trí lực lượng tuần tra canh giác, ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để giây rối, bạo loạn, làm mất an ninh trật tự tại Cơ sở.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch phối hợp

 

     Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm có 03 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở. Đã truy tìm được 01 học viên còn 02 học viên tự nguyện cai nghiện gia đình xin hủy hợp đồng; mặt khác công tác thông tin hai chiều giữ Cơ sở cai nghiện và các đơn vị phối hợp từng lúc chưa được thường xuyên.

     Để thực hiện tốt việc quản lý học viên tại Cơ sở trong thời gian tới. Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh thanh thủ sự chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh; sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc sở và sự hướng dẫn của các phòng, chuyên môn thuộc sở, kịp thời phối hợp chặt chẽ và thông tin hai chiều giữ Cơ cơ cai nghiện và các đơn vị phối hợp, đảm bảo các phương án bảo vệ, bố trí tuần tra canh gác, phiên trực, ca kíp đầy đủ và thường xuyên 24/24 giờ; Duy trì bố trí họp giao ban hàng tháng và phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa Cơ sở cai nghiện và các địa phương giáp ranh./.

                                     Lâm Văn Ảnh               

                                       Phó Trưởng phòng, PC, TNXH