Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng: Test thử nhanh ma túy cho các học viên đang cai nghiện
Ngày: 27.06.2017
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2017, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6). Với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”.

     Trong 2 ngày 23-24 tháng 6 năm 2017, Phòng, phòng chống tệ nạn xã hội, thuộc Sở Lao động- Thương binh phối hợp với Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội thuộc Sở Y tế. Tổ chức Đoàn cán bộ Y, bác sĩ đến Cơ Sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang tổ chức test nhanh cho 223 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở. Kết quả xét nghiệm có 223/223 học viên âm tính.

Y sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh hướng dẫn học viên lấy mẫu xét nghiệm

     Việc test thử nhanh ma túy cho học viên đang cai nghiện tại Cơ sở lần này là. Nhằm mục đích đánh giá việc quản lý, giáo dục, chữa bệnh cho các đối tượng nghiện ma túy trong thời gian chấp hành cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Cơ sở; giúp cho công tác quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở đạt hiệu quả, chống tái nghiện tái phạm trong thời gian tới. Kịp thời tìm ra nguyên nhân thẩm lậu ma túy vào Cơ sở để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Góp phần hưởng ứng thiết thực Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017.

  

                               Lâm Văn Ảnh