CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ ĐA CHỨC NĂNG KHAI GIẢNG LỚP NGHỀ GÒ HÀN ĐỢT I/2018
Ngày: 01.03.2018
Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Cơ sở Cai nghiện ma tuý đa chức năng liên kết với Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khai giảng lớp sơ cấp nghề gò hàn đợt 1 năm 2018, cho các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở.

     Đây là lần thứ 5 Cơ sở Cai nghiện ma tuý đa chức năng liên kết với các cơ sở đào tạo mở lớp học nghề cho học viên cai nghiện tại Cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của từng địa phương, cũng như giúp các học viên sau khi cai nghiện khi về gia đình và địa phương có nghề để phụ giúp gia đình, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống, giảm nguy cơ tái nghiện.

                               khai giang lop nghe (1).JPG

     Trong thời gian tới: “Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng chống tái nghiện, góp phần hạn chế tối đa hậu quả của tệ nạn ma tuý, xây dựng môi trường an toàn lành mạnh tại địa phương. Các lớp nghề được mở với mục đích trang bị cho học viên có kiến thức nhất định về một nghề nghiệp phù hợp. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng có cơ hội tìm được việc làm, hoặc tự tạo việc làm bằng nghề đã học giúp họ ổn định cuộc sống”.

                               khai giang lop nghe (2).JPG

 

     Nhân dịp này Lãnh đạo cơ sở nhắc nhở các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế lớp học, nghiên cứu bài và tập trung lắng nghe giáo viên giảng dạy để đạt được kết quả tốt nhất, kết quả học tập của các em học viên cũng là tiêu chí để xét khen thưởng và là cơ sở để đề nghị Toà án xem xét miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại, sớm hồi gia, tái hoà nhập cộng đồng.

Hoàng Phúc