Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở
Ngày: 27.12.2017

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, cơ quan chủ quản trường ra quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Văn bản nêu rõ lý do cách chức.

- Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị cách chức.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.