Thông Báo (V/v Xét tuyển viên chức Cơ Sở Cai nghiện MTĐCN)

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC ÔN THI VÀ THI PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ĐCN NĂM 2018