Thông Báo (V/v Kết quả xét tuyển viên chức Cơ sở Cai nghiên MTĐCN năm 2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ĐA CHỨC NĂNG SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2018
Thông Báo (V/v Xét tuyển viên chức Cơ Sở Cai nghiện MTĐCN)

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC ÔN THI VÀ THI PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ĐCN NĂM 2018