Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày: 04.01.2017

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị xếp hạng theo quy định, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý.

- Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định và chuyển hồ sơ qua Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bước 3: Báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị xếp hạng của đơn vị.

- Bảng phân tích, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH (phụ lục 1, phụ lục 2) và các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được (số liệu của 2 năm trước liền kề và kế hoạch thực hiện của năm đề nghị đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, dịch vụ công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, gồm:

- Các đơn vị điều dưỡng tại chỗ, điều dưỡng luân phiên đối với thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng (kể cả đơn vị có nuôi dưỡng đối tượng xã hội).

- Các đơn vị bảo trợ xã hội (kể cả đơn vị có nuôi dưỡng đối tượng thương binh, bệnh binh).

- Các trường Trung cấp nghề; Trung tâm dịch vụ việc làm.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.

  - Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xếp hạng, quyết định xếp lại hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm).

- Bảng chấm điểm (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH).