Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền tác hại về tệ nạn ma tuý và triển khai công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1955 ngày 05/09/2018 Giữa Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh trong công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn từ ...
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tập huấn tham vấn, điều trị công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-BCĐ ngày 29/12/2017 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh về Phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm ...
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Sân chơi tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm và mua bán người năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1260/KH-LĐTB&XH ngày 20/6/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về tổ chức Sân chơi tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm và mua bán người năm 2018.
An Biên tập huấn Quy trình phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-BCĐ ngày 29/12/2017 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về Phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm ...
Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI, PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM VÀ PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV NĂM 2018.
Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh tổ chức sơ kết Kế hoạch phối hợp giữ gìn an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 25/KHPH-CSCNMTĐCN-UBND ngày 12/01/2017 giữ Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh với UBND xã Mỹ Hiệp Sơn, UBND xã Mỹ Phước huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; UBND xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; ...
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòn Đất tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội năm 2018

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (ngày 26/6), tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ...
TỔ CHỨC SÂN CHƠI VỚI CHỦ ĐỀ “TUỔI TRẺ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY, MẠI DÂM”

Ngày 25 tháng 6 năm 2018 Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang tổ chức sân chơi dưới cờ với chủ đề “ Tuổi trẻ trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang nói không với ma túy, mại dâm” nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành ...
Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền tác hại tệ nạn ma trúy, mại dâm và mua bán người

Thực hiện Đề án phối hợp tuyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020, theo Quyết định số 2140/QĐ-/TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Kiên Giang tuyên truyền tác hại tệ nạn ma trúy và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho học viên đang cai nghiện ma túy

Hướng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6) năm 2018.
Kiên Giang thực hiện test nhanh ma túy cho các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh

Hướng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6). Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma ...
UBND PHƯỜNG VĨNH LẠC, TPRG VÀ ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KIÊN GIANG TỔ CHỨC SÂN CHƠI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI NĂM 2018

Được sự hỗ trợ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018. Tối ngày 24/5/2018, Uỷ ban nhân dân Phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá phối hợp với Đoàn Cơ sở Trường Chính trị ...
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Kiên Giang Hội nghị tuyền truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kiên Giang.
Tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang Tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018
Thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao ra mắt Mô hình “Tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, kết hợp phòng, ngừa lây nhiễm HIV/AIDS”

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao về ...
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Kiên Giang Hội nghị tuyền truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kiên Giang.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện An Minh tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật phòng, chống tệ nạn ma túy năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; Đế án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ ...
Huyện Phú Quốc ra mắt 02 mô hình phòng, ngừa mại dâm và mô hình Tư vấn, giúp đỡ người nghiện ma túy

Thực hiện Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện ...