Hội thao ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước.

Ngày 26/8/2017, được sự thống nhất của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và BCH Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thao-văn nghệ và thi tìm hiểu kiến ...
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG–TB&XH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ (2017– 2019)

Ngày 18/5/2017, Đoàn cơ sở Sở Lao động-TB&XH tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ (2017-2019).
Đại hội chi đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017 - 2018 hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Sở Lao động – TB&XH nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày 17/3/2017, được sự nhất trí của BCH Đảng bộ Sở và BTV Đoàn cơ sở, Chi đoàn Văn phòng Sở long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018.