Danh bạ thư điện tử nội bộ Sở LĐTBXH
Ngày: 25.12.2015
 

STT

Email

Tên cá nhân, phòng, đơn vị

1

 dhson.sld@kiengiang.gov.vn

 GĐ: Đặng Hồng Sơn

2

nhhung.sld@kiengiang.gov.vn

 PGĐ: Nguyễn Hữu Hùng

3

nhminh.sld@kiengiang.gov.vn

 PGĐ: Nguyễn Hoàng Minh

4

htmlinh.sld@kiengiang.gov.vn

 PGĐ: Huỳnh Thị Mỹ Linh

5

vp.sld@kiengiang.gov.vn

 Văn phòng Sở

6

khtc.sld@kiengiang.gov.vn

 Phòng Kế hoạch – Tài chính

7

ldtlbhxh.sld@kiengiang.gov.vn

 Phòng Lao động - Tiền lương  BHXH

8

pctnxh.sld@kiengiang.gov.vn

 Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội

9

daynghe.sld@kiengiang.gov.vn

 Phòng Dạy nghề

10

thanhtra.sld@kiengiang.gov.vn

 Thanh tra Sở

11

bvcstebdg.sld@kiengiang.gov.vn

 Phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

12

btxh.sld@kiengiang.gov.vn

 Phòng Bảo trợ xã hội

13

vlatld.sld@kiengiang.gov.vn

 Phòng Việc làm – An toàn lao động

14

nguoicocong.sld@kiengiang.gov.vn

 Phòng Người có công

15

thphuc.sld@kiengiang.gov.vn

 Ban Biên tập Website Sở LĐTBXH

16

qbtte.sld@kiengiang.gov.vn

 Quỹ Bảo trợ trẻ em

17

bqlda.sld@kiengiang.gov.vn

 BQL các dự án đầu tư và xây dựng

18

bqlntls.sld@kiengiang.gov.vn

 Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ

19

cbgdldxh.sld@kiengiang.gov.vn

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

20

ttbtxh.sld@kiengiang.gov.vn

 Trung tâm Bảo trợ xã hội

21 ttdvvl.sld@kiengiang.gov.vn

 Trung tâm Giới thiệu việc làm

22

tcndtnt.sld@kiengiang.gov.vn

 Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú

23

tcnumt.sld@kiengiang.gov.vn

 Trường Trung cấp nghề U Minh Thượng

24

tcntglx.sld@kiengiang.gov.vn

 Trường Trung cấp nghề Vùng Tứ giác Long Xuyên

25

tcnth.sld@kiengiang.gov.vn

 Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp

26

thphuc.sld@kiengiang.gov.vn

 Quản trị mạng Văn phòng Sở