DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ LĐ-TB&XH
Ngày: 25.12.2015
 

 

TÊN ĐƠN VỊ

Cơ quan

Di động

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

   GĐ.Đặng Hồng Sơn

3862219

0913.643770

   PGĐ.Trần Quốc Tuấn

3868903

0918.244063

   PGĐ.Nguyễn Hoàng Minh

3861842

0918.123489

   PGĐ.Huỳnh Thị Mỹ Linh

3869519

0989.019963

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

3945869

0919.697655

   VĂN PHÒNG

3862043

Fax:3866544

   Phòng KH - TC

3923324

 

   Phòng NGƯỜI CÓ CÔNG

3867566

 

   Phòng DẠY NGHỀ

3863891

 

   Phòng PC TNXH

3861139

 

   Phòng BTXH

3942563

 

   Phòng BVCS TRẺ EM

3942928

 

   Phòng LĐ-TL-BHXH

3868997

 

   Phòng VL - ATLĐ

3943238

 

   THANH TRA

3861141

 

   Phòng TIẾP DÂN

2210354

 

   TỔ MỘT CỬA

3943601

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

   1. BQL DỰ ÁN

6255173

 

   2. QBT TRẺ EM

3814131

 

   3. TT GTVL

3863896

Fax:3946146

   4. TT CBGDLĐXH

3840146

 

   5. TT BTXH

3837529

 

   6. BQL NTLS

3890286

 

   7. Trường TCN DTNT

 

 

   8. Trường TCN vùng TGLX

 

 

   9. Trường TCN TÂN HIỆP

 

 

   10. Trường TCN vùng UMT

 

 

PHÒNG LĐTBXH CÁC HUYỆN, THỊ, TP

   TP. Rạch Giá

3863729

Fax:3863729

   Châu Thành

3836424

Fax:3836424

   Tân Hiệp

3834276

Fax:3712626

   An Biên

3881141

Fax:3881401

   An Minh

3884031

Fax:3884031

   Vĩnh Thuận

3829088

Fax:3561523

   Giồng Riềng

3821522

Fax:3821522

   Gò Quao

3824066

Fax:3824162

   Hòn Đất

3841030

Fax:3876803

   TX. Hà Tiên

3852076

Fax:3852076

   Kiên Hải

3830055

Fax:3680228

   Phú Quốc

3846254

Fax:3996200

   Kiên Lương

3854954

Fax:3695555

   U Minh Thượng

3883814

Fax:3883812

   Giang Thành

3760729

Fax:3760686