Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công ...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017

Quy định mới về chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017.
Kết quả kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Kiên Giang năm 2017.
Đưa thông tin trẻ em lên mạng phải được sự đồng ý

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, thay thế Nghị định 71/2011/NĐ-CP.
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN: Mô hình “Liên kết đào tạo 3 nhà” Trường Trung cấp nghề vùng tứ giác Long Xuyên

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn “LĐNT” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Sở, ban ngành ...
Bỏ con sau khi sinh bị phạt đến 15 triệu đồng

Ngày 29/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định việc xử lý các vi phạm hành chính trong việc bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.