SAU 3 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở KIÊN GIANG

Sau 3 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã thể hiện rõ tính ưu việt, có tác động trực tiếp và thiết thực tới người lao động, người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo ...
Nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26-6-2012, về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.